Kaliskie Linie Autobusowe
Strona główna /

Wniosek Korespondencyjny
Aby wygenerować wniosek wybierz Typ karty, bilet okresowy lub gotówkę i ustal sposób odbioru karty.
(Bilet okresowy na linie podmiejską wykupujemy zawsze w kierunku od miasta Kalisza a obowiązuje w obie strony)

KARTA
Typ Karty:
0

KOSZT
SUMA:
0
Wysyłka:
0
Do przedpłaty:
0


1 - Wydrukuj wygenerowany wniosek.
2 - Uzupełni dane i podpisz.
3 - Załącz dowód wpłaty i podpisane zdjęcie
(zdjęcie wymagane tylko do kart imiennych).
4 - Wyśli na poniższy adres z dopiskiem "Wniosek korespondencyjny KE"
KLA Sp. z o.o.
Wrocławska 30-38
62-800 Kalisz
Polska