Strona główna / Wydarzenia
Wydarzenia
Ogłoszenie o przetargu
2018-02-19
Ogłasza się przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:
Realizacja Projektu pn.: Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa transportowego Spółka z o.o. w Kaliszu”.
 
Szczegóły na stronie www.bip.kla.com.pl
Ogłoszenie o postępowaniu
2018-02-19

Ogłasza się postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest:

 „Wykonanie adaptacji budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego”.

 
Szczegóły na stronie www.bip.kla.com.pl
INFORMACJA o sprzedaży autobusów
2018-02-12
Zarząd KLA Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu informuje o zamiarze sprzedaży siedmiu używanych autobusów. Więcej informacji dotyczących sprzedaży w załączniku.
 
Zapraszamy do złożenia oferty.
KLA Sp. z o.o.
 
Plik do pobrania /ogłoszenie/
Umowa podpisana – kolejne hybrydy dla KLA już w lipcu
2018-02-12
W dniu 8 lutego 2018 roku Miasto Kalisz podpisało umowę na zakup kolejnych 11 szt. nowych, ekologicznych pojazdów. Autobusy hybrydowe dostarczy firma MAN TRUCK & BUS POLSKA z siedzibą w Nadarzynie.
Dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach WRPO w tym i ubiegłym roku, Spółka otrzyma 20 szt. nowoczesnych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, przyjaznych środowisku autobusów. Wraz z zakupionymi w 2017 roku dziesięcioma autobusami marki Solaris, w ciągu dwóch lat KLA wymieni 30 pojazdów czyli prawie połowę taboru. Z pewnością dla pasażerów będzie to bardzo zauważalny wzrost w jakości i komforcie podróżowania.
Zaproszenie do złożenia oferty - badanie sprawozdania finansowego za rok 2017
2018-01-23

Rada Nadzorcza KLA Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania Sprawozdania finansowego spółki Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 30 - 38 za rok obrotowy 2017.

Treść ogłoszenia /do pobrania/

Informacja o wyborze oferty na dostawę autobusów
2018-01-18

W dniu 16 stycznia 2018 roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu rozstrzygnął przetarg na zakup 11 na „Dostawa 11 sztuk fabrycznie nowych autobusów klasy maxi o napędzie hybrydowym dla miasta Kalisza”. Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę: MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn. Cena oferty: 19.187.434,20zł zł brutto, cena jednostkowa 1.418.000 zł netto/sztuka.

INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
2017-12-27
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 grudnia 2017 r. doszło do połączenia spółek: 
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 30-38 62 - 800 Kalisz wpisaną do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000393680, NIP: 618-213-72-38, REGON: 301808700, kapitał zakładowy 3 526 000 złotych,
oraz
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 30-38 62 - 800 Kalisz wpisaną do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144386, NIP: 618-003-39-02, REGON: 250442603, kapitał zakładowy 6 245 000 złotych,
Nowość w ofercie KLA - Bilet jednodniowy
2017-12-21

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza, Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. wprowadzają do oferty nowy rodzaj biletu okresowego.

Z dniem 23 grudnia 2017 r. w detalicznych punktach sprzedaży biletów KLA oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy ulicy Podmiejskiej 2a w Kaliszu (Dworzec PKS) będą dostępne bilety jednodniowe normalne o nominale 5,00 zł oraz ulgowe o nominale 2,50 zł. Bilety będą także dostępne w telefonach komórkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej „moBilet” oraz „zbiletem.pl”.

 

Autobusy Scania i Man w Kaliszu
2017-12-17
W dniu 6 grudnia br. z okazji Mikołajek przed kaliskim ratuszem odbyła się prezentacja zakupionych przez Miasto Kalisz autobusów zakupionych w ramach projektu o nazwie "Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”. Zakładał on dofinansowanie na kwotę ponad 14 mln złotych, w tym zakup 9 sztuk autobusów dla komunikacji miejskiej:  4 sztuki z silnikiem Diesla i 5 sztuk o napędzie hybrydowym.
Wszystkie wydarzenia »