Strona główna / Wydarzenia
Komunikaty
Informacja o kursowaniu linii 10 z 25 na 26 marca br.
2017-03-24
Informujemy, że w zwiazku ze zmianą czasu z zimowego na letni dnia 26 marca kurs linii 10 o godz. 300 z Hanki Sawickiej Słoneczna nie zostanie zraelizowany.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Rejestracja przejazdów bezpłatnych
2017-03-14
Informujemy, że z dniem 17 marca 2017 roku wchodzi w życie Uchwała Nr XXXIV/436/2017 Rady Miejskiej Kalisza zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia.
Na mocy powyższej uchwały zniesiony zostaje obowiązek rejestracji przejazdów przez osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych.
Przypominamy, że karta elektroniczna wydana na podstawie wymaganych dokumentów jest w dalszym ciągu dokumentem potwierdzającym uprawnienia do przejazdów bezpłatnych.
Zmiana trasy objazdu mostu w ul. Chopina
2016-12-14
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że z dniem 19 grudnia br. zmianie ulegnie trasa objazdu wprowadzonego dla komunikacji miejskiej w związku z remontem mostu w ciągu ul. Chopina. Objazd dla autobusów jadących w stronę centrum prowadzić będzie ulicami: sródmiejską, Narutowicza, Parczewskiego.
Przystanek tymczasowy z ul. Wodnej przeniesiony zostanie na ulicę Parczewskiego, za skrzyzowaniem z ul. Narutowicza. Na trasie objazdu, autobusy dodatkowo zatrzymywać się będą na przystanku sródmiejska złoty Róg.
W kierunku ul. Harcerskiej przebieg trasy objazdu nie ulega zmianie.
Koniec objazdu na linii nr 17 do Kotowiecka
2016-11-29
Informujemy, że od dnia 30 listopada 2016 r. linia nr 17 powraca do regularnego kursowania przez Biskupice, Turkusów, Droszew, Pawłów do Kotowiecka.
Zmiany w rozkładzie jazdy od dnia 14 listopada br.
2016-11-07
Decyzją Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, z dniem 14 listopada br. wprowadzone zostają korekty w rozkładzie jazdy autobusów Kaliskich Linii Autobusowych, polegające na:

Linia 1 - Rozkład roboczy:

  • przedłużeniu kursu o godz. 6:54 z przystanku Sawickiej Słoneczna do przystanku Lubelska Winiary. 
  • wycofaniu kursu o godz. 7:34 z przystanku Łódzka Winiary Fabryka i wprowadzeniu kursu o godz. 7:31 z Lubelska Winiary Pętla. Czas odjazdu z przystanku Łódzka Winiary Fabryka pozostaje bez zmian.

Linia 13 - Rozkład roboczy:

  • zmianie godzin odjazdu z przystanku Długa Pętla kursów:

­      z godz. 13:47 na godz. 14:05,

­      z godz. 14:47 na godz. 15:05,

­      z godz. 15:47 na godz. 16:05,

Linia 6 - Rozkład sobotni, niedzielny:

  • zmianie godziny odjazdu z przystanku Borkowska kursu z godz. 18:52 na godz. 19:12.
Szczegóły zawarte zostaną w przystankowych rozkładach jazdy, oraz na stronie internetowej KLA w zakładce „rozkład jazdy”. Dodatkowe informacje uzyskać można w Punkcie Obsługi Klienta KLA przy ul. Dworcowej 1 lub pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92). na stronie internetowej w zakładce rozkład.
Zmiany w rozkładzie jazdy od dnia 17 października br.
2016-10-10
Decyzją Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, z dniem 17 października br. wprowadzone zostają zmiany w rozkładzie jazdy autobusów Kaliskich Linii Autobusowych, polegające na:
Utrudnienia w kursowaniu autobusów w dniu 2 października 2016 r.
2016-09-29
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z XXXVI Międzynarodowym Biegiem Ptolemeusza w dniu 2 października br., w godzinach od 08.30 do 14.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicach Kalisza.
W związku z powyższym autobusy KLA kursowały będą zmienionymi trasami:
Zmiany w rozkładzie jazdy od 1 października br.
2016-09-28
Decyzją Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, z dniem 1 października br. wprowadzone zostają zmiany w rozkładzie jazdy autobusów Kaliskich Linii Autobusowych.
Z rozkładu jazdy wycofana zostaje linia E, wprowadzone zostaną dodatkowe kursy linii 19E:
  • z przystanku Kalisz Toruńska Pucka: 6:51, 14:51;
  • z przystanku Ostrów Towarowa Dworzec PKP: 8:00, 16:00.
W związku zakończeniem sezonu letniego od 1 października wycofane zostają również sezonowe kursy linii 3A w weekendy.
Szczegóły zawarte zostaną w przystankowych rozkładach jazdy.
Informacje można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA przy ul. Dworcowej 1, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92).
Objazd na ul. Chopina.
2016-09-20
Informujemy, że od dnia 3.10.2016 r. do odwołania zostanie zamknięty most przy ul. Chopina. W związku z powyższym wprowadzony zostanie objazd ulicami: Kościuszki, Aleją Wojska Polskiego i Piskorzewie.
 
Tymczasowe przystanki zostaną ustawione na ulicy Wodnej.
Obowiązuje również przystanek po trasie objazdu – Al. Woj. Pol. Runotex.
 
Ze względu na objazd mogą wystąpić zakłócenia w punktualności kursowania autobusów.
 
Za wynikłe niedogodności serdecznie przepraszamy.
Nieczynny przystanek Kościelna Wieś Pętla
2016-08-26
W związku z uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w Kościelnej Wsi w dniu 28 sierpnia br. przystanek autobusowy Kościelna Wieś Pętla będzie nieczynny.
Autobusy linii nr „12K” nie będą wjeżdżały na pętlę autobusową w Kościelnej Wsi. Postój dla autobusów będzie się odbywał w zatoce przy ul. Poznańskiej (przystanek początkowy).
Przystanki początkowy i końcowy w Kościelnej Wsi znajdują się przy trasie głównej.
zobacz wszystkie komunikaty »