Strona główna / Przepisy KLA
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów autobusami KLA na terenie miasta Kalisza:

1.Posłowie i Senatorowie RP.

2.Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczanych do I grupy inwalidzkiej.

3.Dzieci niepełnosprawne od ukończenia 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

4.Dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oddziałach integracyjnych, szkołach i oddziałach specjalnych.

5.Osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej.

6.Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

7.Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności spowodowanej chorobami wzroku

8.Osoby towarzyszące w podróży osobie wymienionej w pkt 3,5 i 6, przy czym osobą towarzyszącą może być osoba, która ukończyła 13 rok życia.

9.Dzieci do ukończenia 4 roku życia.

10.Osoby które ukończyły 70 rok życia.

11.Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.

12.Opiekunowie osób wymienionych w pkt. 4, w dni nauki szkolnej na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły.

powrót do góry